Lawyer Team

Lawyer Team

 

 

 

2022年度潍坊热心公益好律师

 

 

刘志杰

电话:13188834027

E-mail: 2748146176@qq.com

联系方式

山东诚功(潍坊)律师事务所律师

 
 

专业领域

 

业绩简介

婚姻家事法律事务、金融保险法律事务、公司法律事务、交通事故等人身损害

社会职务