Lawyer Team

Lawyer Team

 

 

 

 

2021年度潍坊热心公益好律师

陈俊宇

电话:15063628069

E-mail: chenjunyulawyer@163.com

联系方式

山东诚功(潍坊)律师事务所律师

 
 

专业领域

 

业绩简介

金融保险法律事务、公司法律事务、劳动人事法律事务、交通事故等人身损害法律事务

社会职务