Lawyer Team

Lawyer Team

专业领域

 

 

 

 

杨敏

电话:13869881228

E-mail: 13869881228@163.com

联系方式

山东诚功律师事务所专职律师

 
 
 
 

业绩简介

专注并擅长法税、防控企业运营风险、劳动人事管理、公司股权、公司内部治理 公司股权设计 、

                         股东合伙规制诉讼争端解决 、民事案件等民商事法律领域。 

社会职务